Sønderjylland


Formand: Emely Wind Thomsen 


Tlf: 27 34 56 23


E-Mail: emely@live.dk


Bestyrelsesmedlemmer:  • Næstformand: Dannie Poulsen

  • Kasserer: Mia Christine Tschorn Wheitman

  • Carsten Dohrmann

  • Christian Minke


 


Bestyrelsesmedlemmer:  • 1. suppleant: Henrik Munk Jeppesen

  • 2. suppleant: Janni Pohl 


Foreningen dækker kommunerne:  • Tønder 

  • Aabenraa

  • Sønderborg 

  • Haderslev 
Sønderjylland på Facebook