Næstved og Omegn


Formand: Benjamin Nørregren 


Tlf: 27 58 22 47 


E-Mail: benjamin3213@gmail.com


Bestyrelsesmedlemmer:  • Næstformand: Daniel Nørhave 

  • Kasserer: Nickolai Noel Hamann

  • Tina-Mia Eriksen

  • Christina Alamande


Suppleanter:  • 1. suppleant: Jennifer Rosenstand


Foreningen dækker kommunerne:  • Næstved 

  • Ringsted 

  • Faxe 

  • Stevns


 
Næstved og Omegn på Facebook