Næstved og Omegn


Formand: Anders Hansen 


Tlf: 27 58 22 47 


E-Mail: benjamin3213@gmail.com


Bestyrelsesmedlemmer:  • Næstformand: Benjamin Linde Nørregren 

  • Kasserer: Jennifer Rosenstrand

  • Helena Brix

  • Daniel Nørhave


Suppleanter:  • 1. suppleant: Tina-Mia Eriksen

  • 2. suppleant: Stine Sandie Christensen


Foreningen dækker kommunerne:  • Næstved 

  • Ringsted 

  • Faxe 

  • Stevns


 
Næstved og Omegn på Facebook