Kristendommen tilbage i uddannelsessystemet!

Af: Tobias Weiche og Chris Bjerknæs
Danmark er et kristent land. Danskerne er et kristent folk med kristne traditioner, værdier og historie. Enhver dansker er opdraget med den kristne moralisme gennem salmerne, fortællingerne og traditionerne. Kristendommen er en af grundstenene og fundamentet for hele det danske samfund. Vores kultur, sprog, historie, lovgivning, grundlov, hele vort tankegods, er, om man vil det eller ej, udvokset af kristendommen.


Men trods vores tusind årige historie, ser vi konstant, hvordan de politiske korrekte forsøger at dæmonisere og bagatellisere kristendommen som noget dårligt og gammeldags, noget der må udviskes fra de danske historiebøger for at omfavne religiøse minoriteter. Vi så dette da folketinget valgte at afskaffe kristendomskundskab i folkeskolen, for at gøre plads til faget religion.


I en tid, hvor dansk kultur er under pres fra religiøse fanatikere burde selv de kulturløse og ahistoriske venstrefløjsstøtter revurdere, om det ikke er på tide, at genindføre kristendomskundskab i folkeskolen og gymnasiet.


Det er skræmmende, at de fleste unge ikke kender Kirkegaards lære om kristen eksistentialisme når de forlader gymnasiet og ligeledes at man ikke kender resultaterne af Reformationen i Danmark i 1536. Uden kristendommens moralske og etiske lærdomme om individets unikke og åndelige natur som stadig den dag i dag udgør vores tro på den personlige frihed vil Danmark ikke være det fantastiske land vi er i dag. Er det noget dårligt, at lære eleverne, hvor fra de har deres rødder og hvorfor deres land har udviklet sig som det har. Mon ikke at de religiøse minoriteter har det fint med at leve i et kristent land, hvor eleverne lærer om deres historie og kultur? Dette må kunne accepteres som minimum!


For at stoppe den retræte af dansk kultur og for at redde vores land fra at blive et multikulturelt moras må og skal vi give vores kommende generationer retten til at lære om sin egen historie først, før han lærer andres. Derfor må vi afskaffe faget religion og genindsætter kristendomskundskab i både gymnasiet og folkeskolen. Vores grundværdier må vi aldrig gå på kompromis med!