Efterkommerne har vist deres utaknemmelighed

Af: Henrik Jeppesen Lokalformand DFU Sønderjylland og Stine Zauner Thomsen 1. Suppleant i DFU Sønderjylland


Krudtstøvet har knap nok lagt sig efter angrebet på ytringsfrihedenfor et par uger tilbage, før ekstremisterne er ude med riven efter én af de mest essentielle værdier i Danmark, nemlig friheden til at kunne ytre sig.


At klantre Muhammedtegnerne for angrebene er under lavmål.
2. generationsindvandrerne har glemt, hvilken gæstfrihed Danmark bød deres forældre med, da de kom til landet. De fik tag over hovedet, mad på bordet og ikke mindst penge til at kunne forsøge familien og efterkommerne. Vi har åbnet vores arme og budt de ny tilkommende velkomne, i den forventning at de ville lade sig integrere. Dog har de vist deres utaknemlighed og har ingen forståelse for de normer og værdier vores forfædre har kæmpet for, nemlig friheden.


Hvis de gerne vil leve i et land domineret af tavshed og diktatur, så er det ikke i Danmark, de skal leve!


Den danske lovgivning er for sløj, mht. de der åbenlyst sympatiserer med islamistiske ekstremister.  Her mener vi, at de der kan retfærdiggøre terroristen, Omar Abdel Hamid El-Hussein, ved at stå frem i samtlige medier og klandre den danske ytringsfrihed, samt kalde det for blasfemi, uden at modtage nogen form for straf - og det mener vi er forkasteligt.


Vi burde snart få et opgør med FN konventionen, der er lavet i 1948, hvor man stod overfor helt andre problemstillinger, end man gør i det nuværende samfund. Vi ønsker en reformering snarest muligt.