Eleverne skal oppe sig!

Af: Simon Hampe fra Lokalforening Østsjælland 

Vi skulle have den generation, hvor de fleste får sig en ungdomsuddannelse. ’Den bedst uddannede generation nogen sinde’ lød det fra regeringen. Man ønskede et prestigeprojekt, men er endt med noget, der ligner endnu et mislykket EU-projekt.

Man forventer, at kun 83,9 procent af de nuværende 9.klasses elever får gennemført en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Årsagen er ikke kun at finde i regeringens uduelighed, men også i lærernes faglighed og forældrenes ansvarlighed. Vi skal selvfølgelig se tingene i et bredere perspektiv, men vi skal især se på elevernes vilje og lyst til at gøre en ekstra indsats.

Vi skal havde respekten tilbage i folkeskolen, niveauopdeling i undervisningen, og vi skal turde stille krav til elevernes karakterer. Vi skal sætte fokus på, at eleverne selv skal yde. De skal ikke bare regne med, at de får en uddannelse smidt i hovedet.

Hvor nogle mener, vi skal holde hånden over eleverne, mener jeg, at vi skal sætte grænser. Vi skal sige: Hvis du ikke yder en indsats, når du ikke dine mål. Derfor skal vi indføre karakterkrav på 06 for gymnasieeleverne. Ligesom vi hævede kravet til erhvervsuddannelserne.

Generationens niveau skal hæves ved hjælp af den enkeltes egen motivation, det skal ikke pålægges af samfundet. Krævementaliteten skal væk, og folk må selv yde den indsats, de mener, deres liv er værd.
 
Det er ikke retfærdigt, at andre skal yde for dem.