Grundloven sat ud af spil

Af: Tina Mia Eriksen


Lokalformand i DFU Næstved og Omegn.


Jeg er IKKE jurist! Men jeg ved af de mere end 1.300 love, vi har i Danmark, er der én lov, der er hævet over alle andre, nemlig Grundloven, som oprindelig er fra 1849 og siden ændret i 1855, 1866, 1915, 1920 og 1953.


Hvis vi stemmer JA d.3, stemmer vi også for, at Grundloven § 20 ikke længere vil gælde på de 22 retsakter.


Ifølge Grundlovens § 20 kan regeringen afgive suverænitet til f. eks. EU, men det må kun ske indenfor klart fastsatte rammer - eller i "nærmere bestemt omfang", som der står i loven. Nærmere bestemt kræves der et flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, bliver den danske befolkning spurgt!


Stemmer vi JA tages denne ret fra os vælgere, på disse 22 områder. Derved kan folketinget nu kan afgive VORES suverænitet, med et simpelt flertal i Europaudvalget bestående af 15 mandater.


Jeg mener ikke kun vi bryder Grundlovens  § 20, men også § 1, som lyder: ”Denne Grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige”, men det vil jo ikke længere vil være gældende, da vi ved et JA vil vedtage et område, hvor dette frafalder!


Dette er tankevækkende, og bekymrende at ikke engang Grundloven som ellers burde være vores øverste lov, ikke er fredet! Hele dette lands fundament er bygget på denne lov, skal vi virkelig til at have områder hvor den ikke gældende!?


JA-partierne ønsker at tage denne ret fra os, så vi ved med sikkerhed at JA-partierne, ønsker at bryde vores Grundlov hvis EU ”kræver” det. Stem NEJ!