Et NEJ sikrer vores retssikkerhed

Medlemsindlæg Af: Anders Ladegaard


Et overset emne i denne afstemning er direktivet om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager. Direktivet etablerer et samlet system til indsamling og fremskaffelse af bevismateriale i straffesager på tværs af grænserne. Det betyder, at medlemsstaterne har pligt til at anerkende kendelser fra andre medlemsstater, uden at efterprøve sagen ved egen domstol. Det vil sige, at du vil kunne blive retsforfulgt af en udenlandsk domstol uden hjælp fra Danmark. Rigsadvokaten finder det nuværende system velfungerende, og ser intet behov for dette direktiv. Ej heller gør Retspolitisk Forening. Desuden påpeger Institut for Menneskerettigheder det som problematisk, at en dansk borger vil kunne blive retsforfulgt for noget der er lovligt i Danmark. Ser man på transparency internationals korruptionsindeks, ligger Danmark på en samlet førsteplads, som verdens mindst korrupte land. Det er godt for vores retssikkerhed. Tænk at blive retsforfulgt af eksempelvis Italien. De ligger nr. 69 på samme liste, nedenunder lande som Cuba, Ghana og Botswana. Min anbefaling er klar: Stem nej!