EU- eller Danmark?

Medlemsindlæg Af: Tina Mia Eriksen


Lokalformand DFU Næstved og Omegn


Det første spadestik til det EU vi kender i dag, blev taget i kølvandet på 2. verdenskrig som affødte Kul- og Stålunionen. Kul og stål var vigtige industrier i forbindelse med krig. Med den nye Union var militær oprustning umulighedsgjort imellem de 6 lande der indgik aftalen. Det Europæisk Kul- og Stålfællesskab (EKSF) var starten, men har langt fra vist sig at være slutningen. Allerede i 1950´erne udvidede fællesskabet sig, da en bredere økonomisk aftale var ønsket. Herved blev Romtraktaten (EØF) og Atomeneergifælleskabet (EUROTOM) vedtaget.


I 1965 trådte Bruxelles-traktaten i kraft. Denne var mere af politisk karakter. De ændrede strukturen på fælleskabet, som nu fik en fældes ledelse i form af en kommission og et råd for det Europæiske Økonomiske Fælleskab. Siden da har samarbejde udviklet sig yderligere både på den politiske og økonomiske front, og endnu flere lande har tilsluttet sig ”samarbejde” som i dag er bestående af 28 medlemslande.


Men det som startede som et samarbejde på få områder, har i dag udviklet sig til et overstatsligt organ, som ønsker at overtage de enkelte landes suverænitet. 


3. December skal vi endnu en gang til stemmeurnerne. Vi skal stemme Ja eller Nej om hvorvidt vi skal overgive mere suverænitet til EU på endnu flere områder. Et ja vil blot styrke den frygtelige udvikling som EU bevæger sig mod, ”De Forenede Europæiske Nationer” - Europas svar på USA, om man vil!


USA blev bygget på en tanke og en ideologi om, hvordan landet skulle være. Europas lande er alle bygget på traditioner og historie som er forskelligt fra land til land.


Ovenstående bekræfter en ting. Vi kan aldrig blive ligesom USA. Vi er lande med forskellige værdier.


Jeg stemmer nej d. 3 december, af den simple årsag, at jeg vil Danmark! Jeg vil bibeholde den danske suverænitet i Danmark og ikke være et mini-USA. Vi skal samarbejde på tværs, men ikke på bekostning af de enkelte landes værdier og normer! Derfor: ”STEM NEJ!”