Forebyg terroren i Skandinavien

Indlægget er skrevet af Gabriel Kroon, International ansvarlig, Ungsvenskarna, Tobias Weische, politisk næstformand i Dansk Folkepartis Ungdom, Chris Bjerknæs, formand Dansk Folkepartis Ungdom og Tobias Andersson formand Ungsvenskarna! 


Europa har endnu en gang været udsat for et terrorangreb, senest var det Frankring, før det var det i det humanistiske fyrtårn Sverige. Angrebene i Europa har en sammenhæng med flygtningekrisen, hvor flere millioner "flygtninge" kom til Europa. 


Det er ikke første gang, at Norden er blevet ramt af et terrorangreb, og det bliver desværre formegentligt heller ikke det sidste. Vi foreslår derfor et totalt asylstop i Norden, så vi kan få kontrol med, hvem der kommer ind i vores lande.


Vi vil prioritere vores egne borgere først og sikre, at alle kan gå frit og trygt rundt samt bevare vores nationale integritet - vi bør og skal hjælpe flygtninge i nærområderne, men ikke i Norden!


Derfor må de skandinaviske politikere til at vågne op. Nu må der reageres. Alt for længe har politikerne holdt fine taler uden handling, og vi vil derfor hjælpe dem bedre på vej.


Her kommer 4 klare bud på at skabe en mere sikker og tryg hverdag for de skandinaviske borgere.

Vi skal have:

1. Permanent grænsekontrol

Vi skal sikre, at vi ved, hvem der kommer ind og ud af vores lande. At være en nationalstat indbefatter også, at man kan kontrollere sine grænser og den vej rundt minimere asylstrømningerne og begrænse kriminaliteten.


2. Flere ressourcer til politiet og terrorbekæmpelsen

Vi har behov for stærke politistyrker. Den stigende kriminalitet på tværs af grænserne, som er blevet mere teknisk og specialiseret kræver langt flere ressourcer at løse. Alle borgere skal føle sig trygge og sikre i Skandinavien, og vi skal have afsat flere penge til politi på gaden og til at bekæmpe og overvåge ekstreme grupperinger.


3. Fastholde værdierne

Derudover ser vi, hvordan den massive flygtningevandring i stigende grad udbreder islamiske værdier i vores samfund. Vi vil ikke acceptere, når det sker med kønsopdelte svømmehaller, når børn adskilles på grund af deres køn, og når vores vestlige værdier om frihed må vige for multikulturelismen. Vi skal turde stå op. Derfor kræver vi, at politikerne tør at stå sammen og modarbejde disse islamiske indtog i vores værdisæt, som forringer vores demokrati, lighed og frihed.


4. Sidst men ikke mindst ønsker vi et opgør med konventionerne

Vi ønsker et opgør med flygtningekonventionerne, de er forældede og nyttesløse i dagens flygtningesituation. Et opgør med FNs statsløsekonvention, da den giver 2. generations indvandrere retten til statsborgerskab. Den forhindrer os i at føre en selvstændig udlændingepolitik og den vej rundt begrænse tilstrømningen til Skandinavien.Vi vil ikke risikere flere uskyldiges liv, vi vil ikke acceptere at være bange for at færdes i indre København eller Stockholm, og vi vil ikke under nogen omstændigheder have flere terrorangreb af radikaliserede islamister. Det skal stoppes, og disse 4 bud er et skridt på vejen for en tryggere hverdag for os alle!