Uddannelse

DF Ungdom ønsker at opprioritere erhvervsgymnasierne, værksuddannelserne(EUD), SOSU-skolerne, erhvervsakademierne og via-uddannelserne. Danmark er i høj grad præget af uddannelsessnobberi, der har medført en urimelig økonomisk fordeling til fordel for de akademiske uddannelser og det almene gymnasium. Dette snobberi må nu stoppes, og DF Ungdom er klar til at omprioritere den økonomiske fordelingsnøgle mellem uddannelserne, så erhvervsuddannelser og de korte videregående uddannelser får et tiltrængt løft. Vi vil også arbejde for at luge ud i overflødige akademiske krav på erhvervsskolerne.


I Danmark uddanner vi folk til arbejdsløshed. Overakademiseringen er gået så vidt, at studerende i dag vælger uddannelser, der burde have karakter af fritidsinteresse og ikke være et skatteyderfinansieret fuldtidsstudium. Disse – særligt humanistiske – uddannelser, skal derfor nedlægges, så man ikke i bevidstløshed uddanner folk til en plads i ledighedskøen. 


Der er brug for et opgør med loftet over SU’en. Studerende, der er særligt ihærdige f.eks. med studiearbejde, begrænses i deres stræben på at opnår relevant erhvervserfaring. De studerendes initiativ skal ikke begrænses ved en maksimumgrænse for, hvor meget man må tjene ved siden af sin SU. Denne grænse skal fjernes, da den både skader de unges muligheder for at tjene penge, opnå erhvervserfaring og mindsker arbejdsudbuddet. Ligeledes bør studiemateriale være fradragsberettiget.