EU

DF Ungdom er imod Danmarks medlemskab af EU. Vi ønsker derfor en øjeblikkelig dansk udmeldelse af EU. I en nationalstat, som den danske, er det vigtigt, at beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt. Dette sikres bedst ved, at det er Folketinget, som træffer beslutningerne og efterfølgende kan holdes ansvarlig af vælgerne. Dette nærhedsprincip er trådt under fode af den europæiske integration, hvor flere beslutninger træffes i EU frem for i det danske Folketing, i regionerne eller i kommunerne.


Danmark er et lille land. Vi skal ikke lukke os om os selv eller blive selvtilstrækkelige. Vores syn på EU har derfor intet med national selvhævdelse at gøre, men er derimod en konsekvens af, at EU bygger på udemokratiske principper, en uigennemskuelig beslutningsproces og en grundlæggende foragt for det historiske og demokratiske grundlag, som de europæiske nationalstater bygger på.


EU har i dag udviklet sig til en bureaukratisk og udemokratisk sammenslutning, der berøver de danske vælgere for væsentlig indflydelse på den førte politik i Danmark. Denne situation er aldeles uholdbar, og den eneste realistiske løsning er derfor en dansk udmeldelse af EU.


DF Ungdom vil på den baggrund bekæmpe ethvert forsøg på øget europæisk integration. Vi er allerede nået til et integrationspunkt, hvor de deltagende nationalstaters status som selvstændige statssamfund reelt er truet. De historiske, folkelige, sproglige, kulturelle, økonomiske, sociale og religiøse forskelle mellem de europæiske folkeslag er for store til, at man kan omdanne Europa til et ”Europas forenede stater”. Nationalstaterne er garanten for, at folket høres – derfor er et opgør med den europæiske føderalisme en nødvendighed.


I DF Ungdom støtter vi alle bestræbelser på at skabe reel frihandel imellem verdens nationer. Imidlertid er EU ikke noget fyrtårn for international frihandel, men har derimod udviklet sig til en lukket klub, der går mere op i protektionisme end i at skabe landevindinger for mere frihandel i verden.