Demokrati og Folkestyre

Danskerne skal have større mulighed for medbestemmelse i den offentlige debat. Derfor går Dansk Folkepartis Ungdom ind for indførelse af direkte demokrati som supplement til det konstitutionelle monarki. Dette vil muliggøre, at befolkningen også kan komme til orde. Dansk Folkepartis Ungdom går derfor ind for, at hvis en befolkningsgruppe svarende til ét folketingsmandat, hvilket ca. udgør 20.000 stemmeberettigede danskere, har skrevet under på et forslag, som de ønsker til folkeafstemning, så skal det ud til befolkningens bedømmelse. Det vil også få den betydning, at politikerne bliver nødt til at lytte til de vælgere, der har valgt dem. Emner, som omhandler decideret finansiering af samfundet, skal ikke være omfattet af dette, f.eks. finansloven.


Dansk Folkepartis Ungdom går ind for, at det direkte demokrati også skal være muligt lokal- og regionspolitisk med samme princip som nationalpolitisk. Samler man underskrifter svarerende til ét mandat i byråd/regionsråd, skal emnet sendes til afstemning i området.