Forsvar og nationens sikkerhed

Et stærkt forsvar er forudsætningen for Danmarks beståen. Ligesom et stærkt forsvar er den bedste garanti for, at danske værdier og selvstændighed ikke kommer under pres.


Frihed er ikke nogen selvfølge i denne verden, hvorfor vi også er nødt til at have et forsvar, der er i stand til at kunne håndhæve dansk suverænitet og integritet i dansk territorium. DF Ungdom mener derimod som udgangspunkt kun, at Danmark skal deltage i internationale missioner, hvis det enten har klar national interesse eller et humanitært formål.


Det er samtidig af største vigtighed, at Danmark fastholder sit stærke engagement i NATO. NATO er den bedste garant for vestlige værdier og demokrati, og et tæt forhold til vores militære alliancepartnere i NATO er vitalt for danske interesser. Derimod ønsker DF Ungdom ingen tilknytning til en EU-hær, der kun vil føre til splittelse mellem NATO-landene, og alligevel kun ville kunne operere med taktisk og teknisk støtte fra USA.


DF Ungdom finder, at det er vigtigt at sikre såvel et stærkt territorialforsvar samt muligheden for at udsende danske soldater til missioner af international og/eller humanitær karakter. Derfor har vi en forpligtelse til at opprioritere forsvarets økonomi, så vi hele tiden sørger for, at det danske forsvar har ressourcerne til at løse de opgaver, som Folketinget pålægger.


Det er afgørende for Danmarks forsvar, at vi har et hjemmeværn og en uddannet militær reserve, der kan træde til i tilfælde af katastrofer eller alarmberedskab og er i stand til at skabe tryghed og sikkerhed for befolkningen. En sådan reserve kan kun uddannes og opretholdes ved en fastholdelse af den militære værnepligt. Værnepligten og hjemmeværnet tjener desuden til dannelsen af den danske ungdom og en øget solidaritet imellem danskerne, da de samler danskere fra forskellige sociale lag og på denne måde øger den nationale sammenhængskraft. Derfor er DF Ungdom stor tilhængere af en udvidet værnepligt og en bevarelse af hjemmeværnet.


De tre militære værn: hæren, søværnet og luftvåbnet skal alle bevares som selvstændige enheder og ikke nedlægges som følge af øget militær integration i NATO eller andre steder. Det danske forsvar skal på den baggrund have tilført ressourcer. Det er vigtigt, at det danske forsvar bygger på en enhedstanke, der gør, at dansk forsvar altid råder over de våbenarter og støttefunktioner, der er nødvendige for at kunne opretholde forsvaret af dansk territorium.