Dyrevelfærd

Dyrene har ingen stemme – hverken i debatten eller til at kunne sige fra. Dyr er levende væsner og skal behandles derefter. Et mundheld siger, at man kan bedømme et samfund på, hvordan det behandler sine svageste. Dyrene er de svageste i Danmark, da dyrene ikke har selvstændig mulighed for at præge de livsbetingelser, de bydes, ligesom dyrene ikke har mulighed for at sige fra overfor de eventuelt problematiske forhold, de måtte blive udsat for. Derfor er der behov for fokus på bedre livskvalitet for dyrene i Danmark – uanset om der er tale om kæle-, produktions- eller vilde dyr.


Dansk Folkepartis Ungdom er Danmarks dyrevelfærdsparti. Vi ønsker at sætte massivt ind for at give dyrene langt bedre forhold. Vi ser det som en naturlig del af et så rigt samfund som det danske, at dyr ikke lider overlast.


Selvom Danmark i forhold til at andre lande har høje dyrevelfærdsmæssige standarder, er der stadig plads til forbedring. 


Der skal sikres højere minimumsstandarter for levevilkårene for produktionsdyr i Danmark. Der er bl.a. tale om bedre pladsforhold, adgang til mental og fysisk stimulation svarende til dyrets behov samt regelmæssige tilsyn fra fødevaremyndighederne og dyrlæger.


Der skal sættes ind overfor folk, der ikke kan varetage deres dyrs behov på en god måde. Derfor skal man have lagt bedre mulighed for at fratage folk dyr, som mistrives, ligesom DF Ungdom støtter den såkaldte hundelov, der giver mulighed for at gribe ind overfor voldelige hunde med farlige gener.


Mennesker har gennem årtusinder interageret med naturen gennem agerbrug og jagt. Denne påvirkning har nu stået på så længe, at den er en del af naturens orden. Derfor støtter DF Ungdom dansk landbrug og jagt, når disse aktiviteter dyrkes på bæredygtig vis i respekt for samspillet med naturen.


Dansk Folkepartis Ungdom ønsker at indføre et dyreværnspoliti, hvis opgave dels skal være at sikre, at forbuddet mod sodomi (dyresex) opretholdes, da det er udtryk for voldtægt at et forsvarsløst dyr, der ikke har mulighed for at sige fra samt at optrevle sager om dyremishandling eller mistrivsel, så opklaringsprocenten for disse forbrydelse kan øges markant.