Retspolitik

DF Ungdom er et lov-og-orden-parti, der ønsker skærpede straffe for al personfarlig kriminalitet som mord, vold, voldtægt, pædofili og røveri samt narkokriminalitet og tyverier. Der må aldrig herske tvivl om, at et retfærdigt retssamfund håndhæver lovene og straffer kriminelle, og på den måde sætter ofrene – ikke de kriminelle – i centrum. Desværre er straffene i dag alt for lave. Derfor skal strafferammer sættes kraftigt i vejret – ligesom der skal indføres minimumsstraffe for en række forbrydelser.


I forhold til sædelighedsforbrydelser, som voldtægt og pædofili, er DF Ungdom tilhængere af medicinsk kasteration af seksualforbryderen, så vedkommende forhindres i at begå lignende kriminalitet. Dermed øges den almindelige danskers sikkerhed, og ofrenes retssikkerhedshensyn tilgodeses.


Danmark bør indføre et nationalt DNA- og fingeraftryksregister, der kan lette politiets arbejde og øge muligheden for opklaring af personfarlige forbrydelser bl.a. mord, voldtægt, pædofili eller grov vold.


Udlændinge der begår personfarlig og/eller grov kriminalitet skal omgående udvises på livstid. Endelig skal der indføres en 3-strike-and-you-out-regel i dansk strafferet. Således, at 3 grove lovovertrædelser medfører, at der lægges en lang åremålsstraf oveni den pådømte straf.


DF Ungdom går ind for, at de udgifter, som påføres samfundet i forbindelse med at dom og afsoning, skal erstattes af den dømte. Enten i form af den værdi hans arbejde i afsoningsperioden indbringer, eller ved at pålægge et økonomisk tilbagebetalingskrav.