Udlændingepolitik

Danmark er danskernes land. Dansk Folkepartis Ungdom vender sig imod tankerne om et multikulturelt samfund, der vil medføre splittelse og utryghed.


Danskerne er et hjerteligt folk, og Danmark er et åbent land, der byder folk velkommen. Men det forudsætter, at de mennesker, der kommer til Danmark, er villige til at tilegne sig det danske sprog samt respektere og efterleve dansk kultur og danske traditioner. Udlændinge, der søger permanent ophold i Danmark, skal med andre ord lade sig assimilere i det danske samfund. En indvandrer til Danmark skal være et positivt bidrag fra dag ét og ikke lægge sit værtsland til last.


Der skal være høje kriterier for opnåelse af dansk statsborgerskab. At blive dansk statsborger er ikke en ret, men derimod et privilegium! Det er med andre ord noget, man skal gøre sig fortjent til. For at opnå dansk statsborgerskab skal man som minimum kunne tale, forstå og skrive dansk, have opnået kendskab til dansk kultur, sprog og historie, være i beskæftigelse og besidde en grundlæggende loyalitet overfor Danmark.


Alle velfærdsydelser skal gøres afhængige af i hvor lang tid, man har opholdt sig i Danmark. Danmark hverken kan eller skal være hele verdens ”bistandskontor”. De goder, der er til rådighed for den danske befolkning, er nogle, man som nytilkommen gradvist skal gøre sig fortjent til – ikke noget der per definition tildeler enhver, der krydser grænsen.


Flygtninge skal hjælpes i deres nærområder frem for i Danmark, da man dels kan hjælpe mange flere mennesker indenfor den samme økonomiske ramme, og dels kan friholde flygtningene for et nyttesløst kulturchok i forbindelse med deres midlertidige ophold i et vidt fremmet land. På denne måde hjælper vi flere mennesker i nød, giver bedre forudsætninger for deres videre liv og færden, samt friholder Danmark for assimilationsproblemer af økonomisk, social eller kulturel karakter.


Flygtninge, der kommer til Danmark, skal som udgangspunkt forlade landet igen, når der atter bliver fred i deres eget hjemland. En flygtning er en person, som opholder sig midlertidigt i Danmark af nød – ikke for at blive. Vedkommene må derfor rejse hjem igen og bidrage til genopbygningen af sit eget land, når det atter bliver muligt.