Vedtagede resolutioner

Resolutioner vedtaget på DFU´s årsmøde 2017


 


1. Luk Grimhøj-Moskéen
DF Ungdom ønsker Grimhøj-Moskéen lukket. Moskéen er flere gange kommet med frygtelige udtalelser. Eksempelvis har flere imamer fra moskeen udtalt, at jøder skal dø, og at de støtter Islamisk Stat i Syrien og i Irak. DF ungdom vil derfor omgående have denne moské lukket, da den åbenlyst støtter terror. Moskéen er den moské i Danmark, hvorfra flest unge mennesker er rejst til Syrien.


2. Hæve forsvarsbudgettet
I Dansk Folkepartis Ungdom ønsker vi et stærkt forsvar. som kan beskytte Danmark i utrygge tider. Derfor anbefaler vi at hæve forsvarsbudgettet til NATO’s anbefalede 2 %. Vi vil være forgængere i et stærkere Europa, hvor hvert individuelt land har et stærkt forsvar, som kan sættes ind mod trusler fra Mellemøsten.


3. Forbud mod opdræt og avl af burhøns, samt salg af buræg i Danmark
I DF-Ungdom er dyrevelfærd ikke kun forbeholdt hunde, heste og katte – derfor mener Dansk Folkepartis Ungdom at vi skal forbyde opdræt og avl af burhøns, og salg af buræg i Danmark. En høne skal trives, og skal ikke ses på som en maskine. Vi vil ikke acceptere at dyr skal leve i fangenskab, hvor de er i så dårlig stand at de ikke engang kan bruges til slagtehøns når de har lagt deres sidste æg.


4. Dyr i cirkus
Vi i DF Ungdom mener at der skal laves nogle restriktioner omkring dyrevelfærden i cirkus.
Dyr i cirkus har ligeså meget ret til et godt liv som alle andre dyr. Derfor må vi være deres stemme. Stemmen der fortæller at vandet skal være rent, burene store nok, transportkasserne store nok, samt transporttiderne er tilpasset og den tilstrækkelig foder.
Derfor mener vi, gennem indførelsen af et dyrepoliti, at der skal laves nogle restriktioner, således at dyrepolitiet kan gå ud og forhindre dyremishandling i cirkus.


5. DF Ungdom støtter Israel i kampen mod terrorisme!
Israel er det eneste demokratiske land i Mellemøsten og er en af vores vigtigste allierede. I adskillige år er de blevet angrebet af palæstinensiske terrorgrupper, der har stor kontrol over og indflydelse på Vestbredden og Gazastriben. I DF Ungdom kæmper vi mod terrorisme og uretfærdighed og bakker derfor op om Israels ret til at forsvare sig selv.


6. Tilbagerulning af kommunalreformen
I DF-Ungdom mener vi, at politikerne skal være så tæt på folk så muligt. Decentralisering er noget som vi skal stræbe efter. Derfor gjorde det også mere skade end gavn, da folketinget vedtog en kommunalreform, der reducerede 271 kommuner til 98. Før i tiden havde kommunalpolitikere større forståelse for folkets problemer, og kommunerne kørte bedre. Politikerlede og en mangel på respekt for skatteborgernes penge er fulgt med, og derfor så vi gerne reformen rullet tilbage, og et øget antal af kommuner i Danmark.


7. Ned med regionerne
Danmark har kun brug for 2 politiske institutioner. Kommunerne og Staten kan fint, ja faktisk bedre end regionerne selv, varetage regionernes opgaver. Vi oplever eksempelvis gang på gang at en region fratager sig al ansvar i en sag, henviser til ministeriet som ligeledes fratager sig al ansvar i den givne sag. I det hele taget vil vi kunne spare os selv og vores allesammens skattekiste for en hel del bureaukrati. Vi vil desuden – samlet set få et stærkere og mere samlet Danmark.
Lad regionsrådsvalget 2017 blive det sidste af slagsen, og lad os så sørge for, at ministerierne i løbet af de næste 4 ½ år får en glidende overgang, således at der ved udgangen af 2021 ikke længere er regioner og regionsråd tilbage i Danmark.


8. Tilbagerulning af folkeskolereformen
I DF-Ungdom mener vi at børn skal være børn. Børn skal ikke sidde på en skolebænk længere end deres forældre, pga. En reform som helt tydeligt har slået fejl. Børn skal ud og lære verden at kende i praksis – de skal have frisk luft og bruge deres energi, uanset om det er på legepladsen, eller i sportsklubben.
Folkeskolereformen tilgodeser ikke andre end politikere, fordi det er pænt på papiret, det er bare helt tydeligt at det ingenlunde fungerer i praksis.


9. Forbud mod tørklæder i folkeskolen
DF-Ungdom ønsker at forbyde tørklæder i den danske folkeskole. I Folkeskolen ser vi i dag små piger der bærer tørklæde, nogle allerede fra den dag de starter i folkeskolen. Dette synes vi er et helt forkert dogme at pålægge den lille pige. Forældrene skal vide at Danmark er et frit og kristent land, derfor vil vi ikke se på at piger bliver undertrykt, når de er for små til at have en mening. De skal forstå tørklædets betydning først. Folkeskolen skal være et frirum, et sted hvor alle børn er lige og frie. Vi vil undertrykkelsen til livs – derfor et forbud mod tørklæder i Folkeskolen.


10. Forbyd bederum på uddannelsesinstitutioner
Stort set alle uddannelsesinstitutioner er nu indrettet med et bederum, eller som det bliver kaldt; fordybelsesrum. Disse rum skal fjernes med det samme. Vi hører ofte om, at der er pladsmangel på skolerne, at der ikke er nok grupperum osv., så de studerende kan læse alene eller i grupper og fordybe sig i deres uddannelse. Hvem skal her sættes i første række? DF Ungdom sætter de studerende i første række. Religion er en privatsag, der hører til indenfor hjemmets fire vægge.


11. Differentieret pensionsalder
I DF-Ungdom har vi respekt for dem der har taget en erhvervsuddannelse. Derfor tager vi også deres alderdom seriøst. Det er utvivlsomt mere belastende for kroppen at være murer end embedsmand, derfor mener DF-Ungdom at vi skal have en differentieret pensionsalder, da vi ikke kan skære alle jobs over en kam. Vi mener at fysisk hårdt krævende arbejde som murere, malere og tømrere skal kunne gå på pension tidligere, for at embedsmænd, bogholdere og forskere bliver lidt længere på arbejdsmarkedet. DF-Ungdom har respekt for håndværkere, og mener at de også skal have ret til en god og værdig alderdom.


12. Afskaf arveafgiften
I DF-Ungdom ser vi på arveafgiften som en afgift på død. Staten skal på ingen måde have ret til at opkræve skat af penge to gange. Desuden er arv noget man ofte testamenterer til familien, ikke til staten. Staten skal holde fingrene væk, da der dels er opkrævet skat af pengene en gang, dels da det kan skade vækst. Mange firmaer går i arv, men det skal der også betales arveafgift af – så i stedet for at kunne investere disse penge, så skal de altså betales til staten – hvilket er at skyde sig selv i foden. Der er flere penge i at vente for samfundet.


13. Genindfør pointsystemet!
Dansk Folkepartis Ungdom ønsker at genindføre et strengere og mere restriktivt pointsystem, så Danmark igen kan få en mere selektiv indvandringspolitik. For at friholde Danmark fra flere kulturelle sammenstød, bliver vi nødt til at differentiere blandt indvandrere til Danmark, så kun dem med de bedste forudsætninger for at assimilere sig i den danske kultur kan få adgang til Danmark. De indvandrer, som kommer til Danmark, skal kunne forsørge sig selv og kunne give et positivt bidrag til det danske samfund og derfor er vores eneste løsning at genindføre pointsystemet.